Opgeleverd

Wonen op een eiland in Elst

Vierslag is omgeven door water en biedt een prachtige entree via een van de 4 bruggen. Vierslag is het laatste deelplan van de uitbreidingswijk Westeraam in Elst. Het ligt aan de oostzijde van de wijk, verder oostwaarts het agrarisch landschap en de A325 tussen Arnhem en Nijmegen.

image alt

Groene lanen en brinkjes

Deze wijk bestaat uit 3 buurten met in totaal circa 325 woningen, waarvan BPD er ruim 100 realiseerde. De woonbuurten worden van elkaar gescheiden door een tweetal wigvormige groene lanen die vanaf de Ceintuurbaan, de wijkontsluitingsweg aan de westzijde van de Vierslag, het gehele plangebied op buurtniveau ontsluiten.

Elk van de 3 woonbuurten beschikt over een centrale groene ruimte, een brinkje, waaromheen de woningen zijn gegroepeerd. De wijk bestaat voornamelijk uit rijwoningen, 2 onder 1 kap woningen en enkele vrije kavels.

image alt

Romeinse helm

De eenheid in de eigentijdse architectuur is overduidelijk. Kenmerkend is het afschuinen van de kopse kant van de bouwvolumes van de nok tot aan de verdiepingsvloer. Het effect is dat het dak zich als een 'Romeinse helm' over het onderliggende volume voegt. De kopse kanten krijgen hierdoor een lage goot die aansluit bij het tuinbuurtkarakter. Het beeld van kappen met aan de zijkant lage goten is beeldbepalend voor de 'Vierslag'.

Aan de noordzijde wordt de wijk begrensd door 6 moderne vrijstaande woningen op een eiland aan het water en Park Lingezegen.

Vierslag van start tot finish

De 1e fase die BPD ontwikkeld heeft in Vierslag is in mei 2013 in verkoop gegaan. De allerlaatste fase, 10 tweekappers met uitzicht over het weiland, ging op 13 maart 2018 in verkoop. Inmiddels zijn alle woningen in Vierslag opgeleverd en bewoond.
Wij wensen alle bewoners van Vierslag een fijne tijd in een heerlijke wijk toe.

Nieuwe woningen in Elst

Aan de zuidkant van Elst komt een heel nieuw woongebied. De Pas wordt een groene dorpswijk. De gemeenteraad heeft voor De Pas een ontwikkelingsvisie vastgesteld. De komende tijd wordt dit plan samen met inwoners van Elst uitgewerkt tot een plan op hoofdlijnen. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor de gebiedsnieuwsbrief van deze website.