Bestemmingsplan Woongebied De Pas Elst onherroepelijk

29 september '22

Het gebied De Pas, gelegen tussen de wijk Brienenshof en de Olympiasingel in Elst, wordt de komende jaren ontwikkeld tot een groene woonwijk die een nieuwe plek biedt aan 350 huishoudens. Op 8 september liep de beroepstermijn af bij de Raad van State voor het bestemmingsplan.
Nu er geen beroep is aangetekend, staat de weg open voor de bouw van deze woningen, waar zo’n grote behoefte aan is. Het slaan van de eerste paal is hiermee een stap dichterbij gekomen.
De initiatiefnemers verwachten in 2023 te beginnen met de voorbereidingen voor de bouw. Woongebied De Pas is een ontwikkeling van Amvest en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling die zijn verenigd in Ontwikkelcombinatie De Pas BV.

Sneller en betaalbaar

De Pas is een van de ‘versnellingslocaties’ uit de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen. Hierin maakten het Rijk, provincie Gelderland en regiogemeenten afspraken om in deze regio samen snel en meer betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen. De gemeente heeft daarom met de ontwikkelaars afgesproken dat 30 procent van de woningen sociale huur wordt en 20 procent sociale koop. Deze koopwoningen vallen onder de Nationale Hypotheekgarantie en zijn bedoeld voor starters en mensen met lagere en middeninkomens.

Wethouder Wijnte Hol: ‘Er komt een mix aan woningen voor starters, doorstromers en ouderen. Het wordt een eigentijds, gevarieerd, dorps woongebied, met veel water en groen. De helft van woningen valt in het betaalbare segment. Kortom: De Pas wordt een aantrekkelijke nieuwe woonwijk’.

Ontwikkelingsmanager Henri Schimmel namens BPD en Amvest: ‘We zijn erg blij met deze mijlpaal. We willen graag starten met bouwen, de vraag naar woningen in deze regio is groot. In 2023 verwachten wij te starten met de voorbereidende werkzaamheden. Geïnteresseerden die zich via de site hebben aangemeld zullen wij vroegtijdig laten weten wanneer de woningen in de verkoop en verhuur gaan.’

In een participatietraject als aanloop naar het bestemmingsplan dachten in 2019 en 2021 ongeveer 200 omwonenden, mogelijke bewoners en andere belangstellenden mee over hoe De Pas eruit komt te zien. Dit is verwerkt in het bestemmingsplan, stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan. Het gebied wordt een natuurinclusieve leefomgeving met 350 woningen in een dorpse setting; een groen woonmilieu met veel aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Meer nieuws lezen? Bekijk alle nieuwsberichten
Ik heb een vraag! Neem contact op