De toegevoegde waarde van een groene leefomgeving

2 december '23

Dat groen erg veel toevoegt aan een fijne en gezonde leefomgeving, zal je niet verbazen. Het is zelfs aangetoond dat wonen in een omgeving met veel groen, zorgt voor minder ziekteverzuim en een verhoging van je productiviteit. Maar dat niet alleen, ook voor de biodiversiteit is een groene omgeving van grote toegevoegde waarde.

Waarom is groen zo gezond?

Groen en een gezonde leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Groen en dan vooral bomen, halen CO2 uit de lucht en zuiveren de lucht van vervuilende stoffen. Daarnaast zorgen bomen voor verkoeling en een aangenamer leefklimaat. Ze beperken schade door wateroverlast en brengen mensen samen. Een woning met uitzicht op groen en of water is vaak erg gewild, dus ook meer waard.

image alt

Hoe scoort De Pas als gezonde leefomgeving?

Een mooi instrument om een brug te maken tussen groen en een gezonde leefomgeving is de goed wetenschappelijk onderbouwde ‘3-30-300-regel’. Met deze regel bepalen we op basis van 3 factoren hoe De Pas scoort op het gebied van een gezonde leefomgeving ten opzichte van omliggende bebouwde wijken.

  • Bij de 3-regel bekijk je of vanuit elke woning 3 bomen te zien zijn van een bepaalde omvang. Bij De Pas geldt dat direct na oplevering van de wijk een kwart van de gebouwen aan deze regel voldoet. Na twintig jaar, omdat de geplante bomen groter groeien, voldoen bijna alle gebouwen aan de 3-regel.
  • Bij de 30-regel wordt bekeken of 30% van een wijk in de schaduw van een boom valt, de zogeheten boomkroon bedekkingsgraad. Deze 30% wordt berekend over het openbaar gebied én de tuinen van de woningen. De gemiddelde bedekkingsgraad van het openbare groen van De Pas stijgt in een periode van 30 jaar van 15 naar 20% voor alleen het openbaar gebied. En dat is best een hoog percentage. Om de streefwaarde van 30% te halen, is voor sommige gebouwen maar één boom extra nodig. Bewoners van De Pas kunnen die laatste 10% halen door zelf bomen te planten.
  • Bij de 300-regel kijken we of er vanuit elke woning op 300 meter afstand een verkoelend parkje is. In De Pas is dit bij alle woningen het geval. Alle woningen hebben een openbare groene ruimte binnen een afstand van 300 meter.

De komende jaren zal het boomkroonbedekkingspercentage van De Pas toenemen, terwijl die van de omringende bebouwde wijken gelijk blijven. De Pas zal dus groener worden dan de directe omgeving.

image alt

Afvang CO2, regenwater en luchtverontreiniging

Weet jij hoeveel CO2 een boom eigenlijk opneemt? Om je een beeld te vormen, drukken we de hoeveelheid uit in gereden autokilometers. We gaan daarbij uit van een CO2-uitstoot van een gemiddelde auto van 155 gram per kilometer. De  CO2-opname in de komende 30 jaar, stijgt van 5.900 naar 24.500 kilogram per jaar. Dat staat gelijk aan de uitstoot van CO2 van 38.000 naar 158.000 autokilometers. Na 30 jaar hebben de bomen in De Pas dan de CO2-uitstoot van 4.226.000 gereden autokilometers gecompenseerd. Iets vergelijkbaars kunnen we doen voor de jaarlijkse regenwater afvang. Na 30 jaar is die gelijk aan jaarlijks 81.700 emmers van 10 liter. Best indrukwekkend!

De hoeveelheid luchtverontreiniging die door bomen wordt weggevangen, drukken we opnieuw uit in autokilometers. We gaan ervan uit dat een (benzine)auto per gereden kilometer 128 mg stikstofoxide en 32 mg fijnstof uitstoot. Het totaal aan luchtverontreinigende stoffen =160 mg. De wegvang van luchtverontreinigende stoffen neemt de komende 30 jaar toe van 57 naar 311 kilogram per jaar. Dat staat gelijk aan de uitstoot van 356.000 naar 1.944.000 gereden autokilometers.

Een natuurlijk zonnescherm

Om je een indruk te geven van de grootte van de schaduwoppervlakte drukken we deze uit in het aantal zonneschermen. We gaan uit van een gemiddelde oppervlakte van een zonnescherm van 15 m2. De schaduwoppervlakte van boomkronen in De Pas neemt ieder jaar toe. Na 10 jaar is de boomkroonoppervlakte met een factor 1.6 toegenomen, na 30 jaar is die bijna verdrievoudigd. Deze toename is gelijk aan bijna 2.500 zonneschermen.

Vergelijk De Pas met omgeving

In de Steenbreekatlas (Steenbreekatlas.nl) zien we dat de boomkroonbedekkingsgraad van De Pas op dit moment te vergelijken is met die van de omliggende bebouwde wijken. Dit is niet helemaal goed vergelijkbaar, want het percentage van De Pas is gebaseerd op alleen het openbaar gebied, exclusief privé tuinen. Na aanleg van de wijk, neemt de kroonbedekkingsgraad van De Pas toe van 15% naar 20% in de komende 30 jaar. Als de toekomstige bewoners hun tuinen gaan inrichten, neemt dit percentage waarschijnlijk nog meer toe.

Omdat in de omliggende wijken geen ontwikkelingen meer plaatsvinden, nemen we aan dat het kroonbedekkingspercentage daar niet veel zal veranderen. De komende jaren zal het boomkroonbedekkingspercentage van De Pas daarom hoger zijn dan de omringende bebouwde wijken. In onderstaande tabel is het vergelijk in 2023 in kaart gebracht.

Schema boomkroonbedekkingsgraad Elst

Conclusie: De feiten op een rij

  • De groenwaarden van de nieuwbouwwijk De Pas, uitgedrukt in ecosysteemdiensten die we kunnen berekenen, nemen toe in de komende dertig jaar.
  • De jaarlijkse CO2-opname stijgt de komende 30 jaar van 5.900 naar 24.500 kilogram. Dat staat gelijk aan de uitstoot van CO2van 38.000 naar 158.000 autokilometers. Na dertig jaar hebben de bomen in de wijk De Pas 655.000 kilogram CO2 vastgelegd. Dat komt overeen met de uitstoot van 4.226.000 gereden autokilometers.
  • De jaarlijkse hoeveelheid regenwater dat door de bomen in de wijk De Pas wordt afgevangen neemt de komende 30 jaar toe van 163.000 naar 817.000 liter. Dat helpt om wateroverlast te voorkomen.
  • De jaarlijkse wegvang van luchtverontreinigende stoffen, zoals fijnstof, stikstofoxiden en ozon, neemt de komende 30 jaar toe van 57 naar 311 kilogram. Dat staat gelijk aan de uitstoot van 356.000 naar 1.944.000 gereden autokilometers.
  • Boomkronen zorgen voor schaduw, de meest effectieve manier om de gevoelstemperatuur omlaag te brengen. Uit onze schaduwanalyses blijkt dat de schaduwoppervlakte na dertig jaar bijna is verdrievoudigd, van 2.1 naar 5.8 ha. De toename staat gelijk aan bijna 2.500 zonneschermen.
Meer nieuws lezen? Bekijk alle nieuwsberichten
Ook wonen in De Pas? Bekijk het woningaanbod