18 mei 2021

Webinar De Pas

Op 18 mei 2021 om 19.30 uur, informeren we jou in een online informatiebijeenkomst (webinar) over het stedenbouwkundig ontwerp en hoe we omgaan met de reacties uit o.a. de enquête en de gesprekken met de direct aanwonenden en de plangroep. Meld je aan via onderstaande button!

Kom naar het webinar op 18 mei

9 april '21

Het webinar is toegankelijk voor iedereen. Ook biedt de gemeente dan inzicht in hoe het stedenbouwkundig plan wordt vertaald naar het nieuwe ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan. Jij kunt tijdens het webinar je reactie geven op het stedenbouwkundig ontwerp. Alle reacties die we ontvangen komen in een participatieverslag voor deelnemers, college en gemeenteraad. Download de uitnodiging hier.

Aanmelden voor webinar

Vervolgstappen

Na 18 mei ronden BPD, Amvest en gemeente het stedenbouwkundig plan, het ontwerp beeldkwaliteitplan en het ontwerp bestemmingsplan af.

In september/oktober 2021 houdt de gemeente in samenwerking met BPD en Amvest een informatiebijeenkomst over het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitplan. Deze ontwerp plannen komen dan ook komen ter visie te liggen en jij kunt een zienswijze indienen. Daarna wordt het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitplan ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Ik heb een vraag Contact
Ik wil er bij zijn Aanmelden webinar