Update bestemmingsplanprocedure en archeologie- en explosievenonderzoek De Pas

27 januari '22

Vanaf vrijdag 28 januari wordt er gestart met archeologische en explosieven onderzoeken in De Pas. Daarnaast geven wij jullie graag een update over het bestemmingsplan. Wil je weten wat er allemaal speelt? Lees dan snel verder.

Het bestemmingsplan

In het nieuwsbericht van september vorig jaar hebben wij jullie geïnformeerd over de start van het bestemmingsplanproces. Het bestemmingsplan is nodig om de gebiedsontwikkeling De Pas mogelijk te maken. De ter inzage tijd is 11 november jl. afgelopen. Enkele belanghebbenden hebben tijdens deze periode hun zienswijzen kenbaar gemaakt aan de gemeente. Deze zienswijzen worden nu beantwoord en verwerkt in een zienswijzennota. Vervolgens wordt dan het bestemmingsplan met deze zienswijzennota en met zo mogelijk enkele aanpassingen in het plan, aan de Raad aangeboden ter vaststelling. Op dit moment worden nog een paar extra onderzoeken uitgevoerd. Wij verwachten dat het bestemmingsplan dan in het voorjaar aan de Raad kan worden aangeboden voor vaststelling.

Omdat het bestemmingsplan nog niet is vastgesteld dan wel onherroepelijk is, kunnen we de tussentijd goed gebruiken voor het doen van verder onderzoek zoals explosieven en archeologie. Met deze onderzoeken wordt vanaf morgen (vrijdag 28 januari 2022) gestart.

Explosievenonderzoek

Ten tijde van de tweede wereldoorlog is er in en nabij Elst behoorlijk gevochten. Op basis van archiefmateriaal is gebleken dat de mogelijkheid aanwezig is dat in het toekomstig woongebied De Pas niet gesprongen explosieven kunnen worden aangetroffen. We moeten dit dus onderzoeken voordat er gestart kan worden met grootschalige graafwerkzaamheden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met speciale detectieapparaten. Mochten er daadwerkelijk explosieven worden gevonden dan wordt de explosieven opruimingsdienst (EOD) erbij betrokken die vervolgens elders het explosief tot ontploffing zal brengen. Alles gebeurd uiteraard onder strenge en veilige condities.

Archeologie

In de omgeving van De Pas en dan met name de noordkant (Brienenshof) zijn in het verleden opgravingen gedaan. Alhoewel er geen directe aanwijzingen zijn dat in De Pas ook archeologische waarden aanwezig zijn gaan we het gehele terrein onderzoeken. Dit gebeurd in eerste instantie door middel van een booronderzoek. Dit booronderzoek moet dan uitsluiting geven of vervolg onderzoek nodig is.

Aangezien we geen archeologisch onderzoek kunnen uitvoeren voordat er naar explosieven is gezocht gaan deze twee onderzoeken hand in hand en worden door een gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd.

Meer nieuws lezen? Bekijk alle nieuwsberichten
Ik heb een vraag! Neem contact op