Update Bestemmingsplanprocedure De Pas

23 juni '22

Op dinsdag 12 juli komt het bestemmingsplan voor De Pas ter goedkeuring in de gemeenteraad. Indien correct wordt het bestemmingsplan dan formeel vastgesteld door de raad. Na deze vaststelling door de raad wordt het bestemmingsplan nogmaals ter inzage gelegd voor 6 weken. Mocht er geen bezwaarprocedure worden gestart bij de Raad van State, in die termijn van 6 weken, dan kunnen wij echt aan de slag met de volgende stap van het realiseren van De Pas. Hiermee zou de realisatie van De Pas dus weer een stap dichterbij komen.

image alt

Archeologisch onderzoek

Vanaf maandag 27 juni wordt door ECG en BAAC in opdracht van OC De Pas BV gestart met het archeologische onderzoek en het benaderen van mogelijke niet ontplofte explosieven binnen de werkgrenzen van het toekomstige project De Pas.

Ter behoeven van het archeologisch onderzoek worden over het terrein een aantal proefsleuven gegraven, deze proefsleuven hebben tot doel om de archeologen een beeld te geven wat de verwachting is van de in de bodem aan te treffen waardevolle sporen uit het verleden. In de afbeelding is de situatie met daarin de locaties (wit = fase 1 en oranje = fase 2) van de proefsleuven aangegeven. Nadat de resultaten van het onderzoek van de proefsleuven is beoordeeld wordt gekeken of er locaties zijn waar extra onderzoek noodzakelijk is.

image alt

Explosieven onderzoek

Parallel aan het proefsleuven onderzoek wordt in het terrein, aan de hand van de resultaten van eerder uitgevoerd onderzoek op diverse verdachte locaties door experts gezocht worden naar eventuele niet ontplofte explosieven. Deze zullen veelal handmatig opgegraven worden. Daarnaast zijn er in het terrein een drietal locaties waar dusdanig veel puin ligt dat hier in het verleden geen detectie naar niet ontplofte explosieven heeft plaats gevonden. Op deze locaties zal met een kraan de grond met puin worden afgegraven en gezeefd, waarnaar op de schone laag een detectie kan worden uitgevoerd. Aan de hand daarvan worden deze mogelijk weer verder onderzocht. Het uitgezeefde puin wordt in depot gezet op locatie en de grond wordt weer teruggebracht waar ontgraven. Zie voor het opsporingsgebied de onderstaande situatie.

Meer nieuws lezen? Bekijk alle nieuwsberichten
Ik heb een vraag! Neem contact op