Voortgang van De Pas in Elst

20 januari '23

In ons nieuwsbericht van eind september hebben we jullie geïnformeerd dat het bestemmingsplan voor woongebied De Pas onherroepelijk is geworden. Dit is voor ons een belangrijke mijlpaal om woongebied De Pas te kunnen en mogen uitwerken en realiseren. In dit nieuwsbericht vertellen we graag meer over de doorlopen stappen in de afgelopen periode.

De ontwikkeling van De Pas

De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest het stedenbouwkundig plan in technische zin verder uit te werken. De stappen die we daarin hebben doorlopen zijn van voorlopig stedenbouwkundig ontwerp naar definitief stedenbouwkundig ontwerp en we zijn nu aangekomen bij het maken van de definitieve documenten om het werk aan een aannemer te kunnen opdragen die de locatie bouwrijp kan gaan maken. Bouwrijp maken betekent in dit geval dat de wegenstructuur en het riool wordt aangelegd en dat de nutsbedrijven de leidingen en kabels gaan leggen voor onder andere water, elektra en data. Het uitwerken van het plan doen we in eerste instantie voor de helft van woongebied De Pas waarbij we gaan beginnen aan de westkant. Als de locatie bouwrijp is gemaakt kan in principe de bouwkundig aannemer aan de slag om de woningen te bouwen.

Gelijktijdig met het verder uitwerken van het stedenbouwkundig plan wordt er hard gewerkt aan het ontwikkelen van de woningen die als eerste in verkoop zullen worden gebracht. Wanneer dat zal zijn lees je in verloop van tijd op deze website. Wil jij op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in De Pas en het laatste nieuws? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief onder aan onze website.

Wat kan je op de locatie zien en verwachten?

De afgelopen periode is er op locatie gezocht naar niet gesprongen explosieven vanuit de Tweede Wereldoorlog en zijn er proefsleuven gegraven voor archeologisch onderzoek. Deze onderzoeken zijn aan de westkant van het plan nagenoeg afgerond. Wij verwachten dat een civiele aannemer vervolgens zal starten met het bouwrijp maken van de eerste deelgebieden. Wij zullen jullie ook hierover blijven informeren.

Meer nieuws lezen? Bekijk alle nieuwsberichten
Ik heb een vraag! Neem contact op